Betekenis

Dit het stilweg lente geword buite.
Trosse pers het oopgebars 
en blom vir blom neergeval
in Pretoria se strate en
doelloos bly lê.
En die wind en die mense en die karre het
daarop getrap
                     getrap
                                en aangetsap.

Ek wou nuut word
en in die son gaan staan.
My siel het ontsnap uit sy botsels
en reinwit oopgebars.
Maar my drome was sagte bloeisels
wat doelloos sou verwelk
en stukkend moes breek tussen jou vingers.
Jy het toegekyk
                       met pyn in jou oë
                                                   want jy't my nie verstaan nie.

Toe het elke dag geword soos 
elke ander dag.
Droomloos. 
Leeg.
En niks het meer saak gemaak nie.

___________________
Allida Delport 
23 Oktober 1978, Pretoria

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.