Ag, kon ek maar 'n kind bly!

Ag, kon ek maar 'n kind bly,
Sonder kommer, sorgeloos en vry
En elke dag laggend tegemoet gaan
En my weg met vreugde baan...

'n Kind, wat onskuldig is en rein is,
Wie se gedagtes nog mooi is en klein is,
Wat nie worstel met grootmensdenke
En wie se lag is soos blye geskenke.

Ag, kon ek maar 'n kind bly,
Dan sou ek nooit hoef te stry
Met gedagtes wat altyddeur maal
Tot frustrasie en vrees oorhand behaal...

Maar die Tyd stap aan
En sal geen sekond ooit stil kan staan.
Daar's baie dinge wat net moét wees
En dis juis dié dinge wat ek vrees.

Ag, kon ek maar 'n kind bly,
Sonder kommer. Dan sou ek vry
Elke dag vreugdevol tegemoet kon gaan
En my weg deur sonskyngeluk kon baan...(Standerd 6, 1967, Bloemhof, aged 14 years of age)


Creative Commons Licence
All works on Alida Delport Online by Alida Delport is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from alidadelport@gmail.com.