Mymeringe

'n Gedig...
               of 'n vers
By swak lig
              van 'n kers.

Hier, omvou deur die nag se vleuels
Intiem by die flou flikkering van my kers
Kry my gedagtes vrye teuels
En sweef op die nag se vriendskapkombers.

Die nag?
            Dit is swart
Maar dit lag
            met 'n hart.

Die nag, wat my vriend is.
Die nag, wat my ken.
Doe nag wat gediend is
Om te luister na my pen.

Dit is stil...
              Tog ook nie.
En ek wil...
               Maar wil ook nie.

Verstaan ek my ooit dan self?
Weet ek ooit wat ek verlang?
Kan ek diep in my denke delf
of ... is ek bang?

Kan dit wees?
                    Wat was dit?
'n Koue vrees
                    Wat op my hart kom sit!

Hoekom doen ek soms wat ek nie wil?
Tog kan ek dit nie keer.
Sal dit dan my gewete stil 
As ek besluit: "Nooit weer"?

Dis hopeloos!
                      Dit het geen doel!
Dis goddeloos
                      om so te voel.

Ek voel ek het bystand nodig
iemand wat my nie sal spot.
'n Antwoord is mos hier oorbodig...
Dis net: Vra vir bystand. Vra vir God.


-------
1967
Farm Vaalrand, Bloemhof
(school, standard 6 [grade 8])